Lunchföreläsning: Nya bostäder på landsbygden

Alla vill inte bo i lägenhet centralt – och en del som vill bo har inte råd. Hur kan man bygga billiga men bra bostäder och vad krävs egentligen för att fler ska kunna flytta till landsbygden?

Kring dessa frågor möttes ett par småföretagare och fastighetsägare i förstudien Hållbart Byggnätverk som avslutas i juni. Vi har pratat om Solsidan i Undersåker, äldreboende i Hallen, villatomter i Fannbyn, detaljplaner och bygglov, finansiering, alternativa avlopp, giftfria byggmaterial, växthus och en husfabrikskola.

Karin Johansson som är projektledare i Hållbart Byggnätverk kommer till Designcentrum den 7 Maj kl 12:00 och berättar om lärdomar i processen.
Designcentrum bjuder på lättare lunch (först till kvarn)
(Gratis och öppet för allmänheten.)

VÄLKOMMEN!

Hållbart Byggnätverk är en förstudie inom Leader Sjö, Skog och Fjäll. Under temaveckan ”Mitt Europa” 5-13 maj öppnar vi och andra EU-finansierade projekt dörrarna för allmänheten. Kanske får du inspiration till att ta itu med något eget projekt.