Kallelse till årsmöte

Hållbara Byggklubben kallar till årsmöte söndag 19 maj 2019 kl 15 på Fröjas café, Ås.

Förslag till dagordning
1. Styrelsen hälsar välkommen
2. Fastställande av röstlängd – närvaroförteckning
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare
4. Styrelsens årsberättelse för 2016-2018 med ekonomisk redovisning
5. Revisorns berättelse
6. Fastställande av årsredovisning för 2016-2018
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse för 2019-2020
9. Val av revisorer
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Verksamhetsplan och budget 2019-2020
13. Ärenden från medlemmarna samt övriga frågor
14. Årsmötet avslutas

Permakultur Klövsjö – lunchföreläsning och workshop

Jan Zackrisson presenterar sitt permakulturprojekt på Designcentrum vid ett lunchseminarium tisdag 2 april kl 11:45-13 med efterföljande workshop om permakultur till cirka kl 15.

Jan Zackrisson och familjen driver bryggeri, economusée och restaurang på släktgården i Klövsjö. [http://www.kgb-bryggeri.se/humleliret.htm ] De har cirka 5000 besökare per år, och vill ha mer lokala råvaror i köket. Till gården hör cirka 4 hektar åkermark.

Under hösten 2018 gick Jan en permakulturutbildning, där han fick hjälp av tre kurskamrater att kartlägga gårdens resurser och förutsättningar.  Nu berättar Jan vad han planerar för sommaren.

Det går bra att endast delta i lunchen. OBS! Vill du vara säker på att få lunch måste du anmäla dig till karolina.natterlund@regionjh.se

Efter lunch inbjuds till en öppen workshop enligt open space-metoden där samtalsämnen bestäms av de som vill delta.

Permakultur är en förkortning av ”permanent agrokultur” och är inte detsamma som odling, där basen ofta är 1-åriga grödor. I permakultur skapas ett långsiktigt ekosystem, en matskog, med träd, buskar och underplantering, och med tankar om kretslopp och biomimetik (att härma naturen).

Öppet Hus: åttkantigt i Fannbyn

Cirka 220 personer besökte Sven Wadmans åttkantiga bygge vid öppet hus 5 januari 2019. Foto: IsoTimber


Lördag 5 januari höll Sven Wadman, Ekoprofilen, öppet hus i sitt åttkantiga bygge i Fannbyn, Östersund och det blev Byggnätverkets hittills mest besökta event. Cirka 220 besökare och över 50 personer inne i huset vid sista guidningen. IsoTimber som levererat väggarna har publicerat bilder från studiebesöket (länk till ett album på Facebook).

Vi gillar hållbara avlopp och permakultur

I samband med releasepartyt höll Byggnätverket och Byggklubben en gemensam workshop om frågor att gå vidare med.

Det finns många protokollförda förslag sedan tidigare, men här upprättades en ny bruttolista som poängsattes och i den prioriterades bland annat hållbara avlopp, ekobyggteknik, gemenskapsboenden och ett förslag att skapa en gårdsutvecklingsgrupp (en modell, typ kommunernas “en väg in” fast som fältbesök, på en gård med potential).

Vi pratade också om permakultur som har många beröringspunkter med hållbart byggande. Här finns konkreta processer på gång i nätverket och vi kommer att få höra mer om dem framöver.

Ladda hem anteckningar som PDF [143 kb]

Releaseparty

Klicka på bilden för att ladda hem rapporten som PDF [2,2 mb]

Onsdag 24 oktober kl 13-14 på Designcentrum, Prästgatan 9, Östersund

Förstudien är klar och nu släpper vi rapporten och några korta lägesuppdateringar, processerna pågår ju fortfarande … och vi välkomnar fler i byggklubben och nätverket. Kom och berätta vad du har på gång, och ge förslag och synpunkter på kommande aktiviteter.

Här hittar du evenemanget på FB.

Ladda hem rapporten som PDF [2,2 mb] eller bläddra på webben.

Studiebesök 26 juni

Lars-Åke Mikaelsson vid Mittuniversitetet berättar om Föreningen Ekobyggarna i Mittnorden och fältstationen i Ås som grundades 1995 under ledning av arkitekt Henrik Olofsson. Föreningen upphörde 2005. Byggnaderna ägs i dag av Krokoms kommun. Vi tittar på ”Kansliet” (ler- och halmhus med levande tak) som är möblerat med långbord, förvaltas av Torsta AB och används som möteslokal.

Vi rekommenderar parkering och fikainköp hos Fröjas, oasen i Ås Fältstationen ligger bortom kohagen, ett par hundra meter in mot skogen förbi det röda trähuset. Föranmälan önskas via eventet eller meddelande till karin@akrajol.se

Studiebesök och seminarium 7 juni

Rödöns Prästbord är projektledaren Mats Thoréns och arkitekten Hans Murmans gemensamma vision om en modern by med hållbara hus i vacker miljö.
Kl 13 samlas vi på byggplatsen Rödöns Prästbord där hus 2 snart är färdigt och grunden för hus 3 är under produktion. Cirka kl 14 drar vi vidare till Rödöns bygdegård där Mats Thorén sammanfattar den långa processen att skapa ett nytt bostadsområde. Därefter blir det frågor och samtal om sådant som en privat fastighetsutvecklare måste ta beslut om och hantera, exempelvis valet av totalentreprenad eller att bygga i egen regi, planering, tillstånd, ritningar och formella krav som måste uppfyllas gentemot myndigheter.
Läs mer om Bo på Rödön och gör en virtuell rundvandring i hus 1 på boparodon.se
Här finns karta och vägbeskrivning: kartor.eniro.se

OBS – föranmälan krävs via eventet eller meddelande till karin@akrajol.se

Studiebesök 23 maj

VA för mobila bostäder. Vi besöker Östersunds camping och träffar vaktmästaren Andreas som visar hur de ordnat vatten, avlopp, el och kabeltv till 25 husvagnsplatser. Platserna består av hälften asfalt, hälften gräs. Campingen har även kompletterat de ”vanliga” servicehusen med privata badrum som kan hyras per dygn.
OBS – antalet platser är begränsat. Föranmälan krävs via eventet eller till karin@akrajol.se.

Hus på ofri grund. Koloniträdgårdsföreningen Oden i Östersund är en ekonomisk förening som äger marken, och de 53 medlemmarna äger sitt respektive hus. Vi träffar ordförande Ingrid Pålsson och sekreterare Eva Söderman som berättar hur det fungerar med det juridiska (stadgar, taxeringsvärden, hur man finansierar hus som inte kan intecknas) och det praktiska kring att ha delat ansvar för exempelvis vatten, avlopp, servicehus, ordningsregler etc.
OBS – begränsat antal platser! Föranmälan krävs: via eventet eller till karin@akrajol.se. Vi bjuder på smörgås.