Studiebesök 23 maj

VA för mobila bostäder. Vi besöker Östersunds camping och träffar vaktmästaren Andreas som visar hur de ordnat vatten, avlopp, el och kabeltv till 25 husvagnsplatser. Platserna består av hälften asfalt, hälften gräs. Campingen har även kompletterat de ”vanliga” servicehusen med privata badrum som kan hyras per dygn.
OBS – antalet platser är begränsat. Föranmälan krävs via eventet eller till karin@akrajol.se.

Hus på ofri grund. Koloniträdgårdsföreningen Oden i Östersund är en ekonomisk förening som äger marken, och de 53 medlemmarna äger sitt respektive hus. Vi träffar ordförande Ingrid Pålsson och sekreterare Eva Söderman som berättar hur det fungerar med det juridiska (stadgar, taxeringsvärden, hur man finansierar hus som inte kan intecknas) och det praktiska kring att ha delat ansvar för exempelvis vatten, avlopp, servicehus, ordningsregler etc.
OBS – begränsat antal platser! Föranmälan krävs: via eventet eller till karin@akrajol.se. Vi bjuder på smörgås.