Permakultur Klövsjö – lunchföreläsning och workshop

Jan Zackrisson presenterar sitt permakulturprojekt på Designcentrum vid ett lunchseminarium tisdag 2 april kl 11:45-13 med efterföljande workshop om permakultur till cirka kl 15.

Jan Zackrisson och familjen driver bryggeri, economusée och restaurang på släktgården i Klövsjö. [http://www.kgb-bryggeri.se/humleliret.htm ] De har cirka 5000 besökare per år, och vill ha mer lokala råvaror i köket. Till gården hör cirka 4 hektar åkermark.

Under hösten 2018 gick Jan en permakulturutbildning, där han fick hjälp av tre kurskamrater att kartlägga gårdens resurser och förutsättningar.  Nu berättar Jan vad han planerar för sommaren.

Det går bra att endast delta i lunchen. OBS! Vill du vara säker på att få lunch måste du anmäla dig till karolina.natterlund@regionjh.se

Efter lunch inbjuds till en öppen workshop enligt open space-metoden där samtalsämnen bestäms av de som vill delta.

Permakultur är en förkortning av ”permanent agrokultur” och är inte detsamma som odling, där basen ofta är 1-åriga grödor. I permakultur skapas ett långsiktigt ekosystem, en matskog, med träd, buskar och underplantering, och med tankar om kretslopp och biomimetik (att härma naturen).