Vi gillar hållbara avlopp och permakultur

I samband med releasepartyt höll Byggnätverket och Byggklubben en gemensam workshop om frågor att gå vidare med.

Det finns många protokollförda förslag sedan tidigare, men här upprättades en ny bruttolista som poängsattes och i den prioriterades bland annat hållbara avlopp, ekobyggteknik, gemenskapsboenden och ett förslag att skapa en gårdsutvecklingsgrupp (en modell, typ kommunernas “en väg in” fast som fältbesök, på en gård med potential).

Vi pratade också om permakultur som har många beröringspunkter med hållbart byggande. Här finns konkreta processer på gång i nätverket och vi kommer att få höra mer om dem framöver.

Ladda hem anteckningar som PDF [143 kb]