Kallelse till årsmöte

Hållbara Byggklubben kallar till årsmöte söndag 19 maj 2019 kl 15 på Fröjas café, Ås.

Förslag till dagordning
1. Styrelsen hälsar välkommen
2. Fastställande av röstlängd – närvaroförteckning
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare
4. Styrelsens årsberättelse för 2016-2018 med ekonomisk redovisning
5. Revisorns berättelse
6. Fastställande av årsredovisning för 2016-2018
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse för 2019-2020
9. Val av revisorer
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Verksamhetsplan och budget 2019-2020
13. Ärenden från medlemmarna samt övriga frågor
14. Årsmötet avslutas

Vi gillar hållbara avlopp och permakultur

I samband med releasepartyt höll Byggnätverket och Byggklubben en gemensam workshop om frågor att gå vidare med.

Det finns många protokollförda förslag sedan tidigare, men här upprättades en ny bruttolista som poängsattes och i den prioriterades bland annat hållbara avlopp, ekobyggteknik, gemenskapsboenden och ett förslag att skapa en gårdsutvecklingsgrupp (en modell, typ kommunernas “en väg in” fast som fältbesök, på en gård med potential).

Vi pratade också om permakultur som har många beröringspunkter med hållbart byggande. Här finns konkreta processer på gång i nätverket och vi kommer att få höra mer om dem framöver.

Ladda hem anteckningar som PDF [143 kb]

.. och vi har öppet!

Initiativet till Hållbara Byggklubben togs 2016. Vi samlades i Östersund men kommer från olika kommuner i Jämtlands län. Vi hade olika bakgrunder och motiv. Några hade diskuterat möjligheten att skapa en ekoby i flera år, och varit nära att köpa gård tillsammans men budgivningen drog iväg. En drivs av idén att bygga bra bostäder billigare för dem som inte vill eller kan köpa nyproducerat i centrala staden. Ett par vill leva närmare naturen, med odlingar istället för asfalt utanför ytterdörren. Några vill skapa en bostad som passar bättre för nästa skede i livet, när barnen flyttar ut eller lönejobbet tar mindre tid. Vi har olika infallsvinklar men delar många frågor: vad är hållbart byggande, hur finansierar man sitt hus, vilken kunskap behövs – och var börjar man?

Genom Hållbara Byggklubben skapar vi en arena för samtal och en arrangör för seminarier, studiebesök eller cirklar. Välkommen att vara med och bygga verksamheten med oss!